Sztárai Mihály Gimnázium

Dr. Novothné Bán Erzsébet igazgató

Honlap: www.sztaraigimi.hu/
E-mail: gimi@sztaraigimi.hu
Postacím: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 73.
Telefon: 74/440-335
Fax: 74/440-571

Az 1954/55-ös tanévben három osztállyal indult a középiskolai képzés Tolnán. Az oktatás számára a városka központjában található volt laktanya épületben alakítottak ki megfelelő helyiségeket. Az abban az időben jellemző humán, illetve reál osztályokban a klasszikus gimnáziumi tantárgyak kaptak nagyobb hangsúlyt.

Az iskola 1960 áprilisában fölvette Földvári Mihály nevét. A névadó szekszárdi születésű értelmiségi - főlevéltárnok és publicista - volt, aki a Tanácsköztársaság idején írásaival támogatta a rendszert.

1986 őszétől textilipari szakközépiskolai képzéssel és kollégiummal bővült az intézmény. A demográfiai hullám levezetésére létrehozott középfokú képzés és a hozzá kapcsolódó intézményrendszer a kilencvenes években bekövetkező könnyűipari változások miatt szükségtelenné vált, s így a textiles képzés 1994-ben befejeződött.

1992 szeptemberében Tolnán is elindult a hatévfolyamos képzés, egy ún. nyelvi orientációs osztállyal. Ez az oktatási irány erősödött 2004-ben, amikor is az első nyelvi osztállyal beindult az ötévfolyamos képzés is.

1994. szeptember 29-én tartottuk második névadó ünnepélyünket, amikor is Sztárai Mihály nevét vette fel a gimnázium.

A gimnázium és a laktanya visszavonhatatlanul összetartozó fogalmak, hiszen 1995. szeptember 1-jén a másik, nagyon szépen felújított kaszárnyába költözött az iskola, amely épületével és környezetével a megye legszebb oktatási intézményei közé tartozik.