Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra

2019.11.06.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-20/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:        2019. november 7. (csütörtök) 13.30 óra

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:
    
I.    Bizottsági tagok eskütétele (Tornóczkiné dr. Turay Zsuzsanna, Sziráki János)
Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester

II.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott    hatáskörök gyakorlásáról (228. sz. előterjesztés)
    Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester,
            Ezerné dr. Huber Éva jegyző

III.    Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a Tolnai Központi ügyelet 2018. évi munkájáról (229. sz. előterjesztés)
    Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester,
    dr. Rus János, az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Véleményezi:    Humán Bizottság

IV.    Döntés Tolna Város tulajdonában lévő szennyvíz víziközmű-rendszer 2020. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról (230. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság


V.    Döntés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-vel kötendő szerződésekről (231. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

VI.    Tájékoztató a Tolna Városi Értéktár Bizottság működéséről (232. sz. előterjesztés)
Előadó:         Reiter Antalné, a Tolna Városi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi:    valamennyi bizottság

VII.    Döntés a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel kötendő szerződésről (233. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

VIII.     Döntés Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról (234. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester    
Véleményezi:    Jogi Bizottság

IX.    Döntés a város Településrendezési Tervének 7. számú módosítása elfogadásáról (235. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester, Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

X.    Javaslat a Thelena Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására (236. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

XI.    Döntés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (237. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:    Jogi Bizottság

XII.    Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel hóeltakarítás és     síkosságmentesítés tárgyában kötendő szerződésről (238. sz. előterjesztés)
    Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

XIII.    Javaslat a Nemzetközi Munkacsoport, a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság, a WMÁI és AMI Intézményi Tanács, valamint a Társulási Tanácsok tagjainak megválasztására (239. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság
XIV.    Javaslat a Tolnai Intézményműködtető Központ intézményvezetői pályázatainak elbírálására (240. sz. előterjesztés)
Előadó:          Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Jogi Bizottság

XV.    Javaslat a város forgalom szabályozásának felülvizsgálatára (241. sz. előterjesztés)
Előadó:          Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

XVI.    Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról (242. sz. előterjesztés)
Előadó:          Ezerné dr. Huber Éva jegyző

XVII.    Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának     megállapításáról (243. sz. előterjesztés)
Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII.    A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (244. sz. előterjesztés)
    Előadó:        Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
    Véleményezi:    Humán Bizottság

XIX.    A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (245. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester

XX.    Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXI.    Fellebbezés elbírálása (246. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester

XXII.    Döntés a „Tolnai Tudásért” ösztöndíj pályázat elbírálásáról (247.sz.     előterjesztés)
    Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2019. október 31.
  

Appelshoffer Ágnes sk.
    polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
                    jegyző

 

Önkormányzat
2019.10.16.

Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon

Önkormányzat
Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon
2019.10.29.

Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa

Önkormányzat
Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa
2019.11.06.

Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Önkormányzat
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár