EFOP-3.2.9-16-2016-00017

2017.06.23.

Családsegítő Központ

TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ EFOP-3.2.9-16-2016-00017 KÓDSZÁMÚ, ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA A TOLNAI JÁRÁSBAN PROJEKT MEGKEZDÉSÉRŐL

Kedvezményezett neve: Családsegítő Központ
Projekt címe: Óvodai és Iskolai szociális segítő tevékenység megvalósítása a Tolnai Járásban
Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.9-16-2016-00017
Szerződött támogatás összege: 39 775 245 Ft
Támogatás mértéke: 100,0 %
Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2017. július 1.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. december 31.

Családsegítő Központ a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának EFOP-3.2.9-16 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése c. pályázati program keretében 39 775 245 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A fejlesztés megvalósítását biztosító támogatási szerződés 2017. június 23-án hatályba lépett.


A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (közöttük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása a tolnai járásban az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartáshoz és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával. Cél, hogy olyan közös eljárásrend kerüljön kialakításra, amely során biztosítható a Családsegítő Központ, valamint az oktatási-nevelési intézmények hatékony együttműködése.

A projekt részcéljai:
• óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése (egyéni, csoportos, közösségi segítő tevékenységek)
• kompetens szakemberek bevonása az óvodai- iskolai szociális segítésbe, készségeik, kompetenciák fejlesztése helyi szinten
• szakmai együttműködés kapcsolatrendszerének kialakítása a család- és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között

A projekt konkrét céljai:
• Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése- 1500 gyermek elérése a projekttevékenységekkel (3 településről, településenként 2 intézménytípussal), 750 gyermek bevonása a szociális segítő tevékenységbe (egyéni, közösségi, csoportos).
• Szakmai együttműködés kapcsolatrendszerének kialakítása - 9 szakmaközi egyeztetés megtartása a hatékony eljárásrend kialakítása érdekében.

Rovat
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár