Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra

2018.10.17.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-17/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2018. október 25. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (206. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés a Tolnai Kajak-Kenu Sport Egyesület kérelméről (207. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési bizottság

III. Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról (208. sz. előterjesztés) Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (209. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

V. Döntés a szociális célú vásárlási utalvány bevezetéséről szóló 13/1999. (IX.20.) Ör. rendelet módosításáról (210. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

VI. Javaslat szociális célú vásárlási utalványokkal kapcsolatos együttműködési megállapodások kötésére (211. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés a TOP-7.1.1-16-2016-00041 kódszámú, Összefogás Tolnáért című projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési szakértő kiválasztásáról (212.sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2-16-2017-00027 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges könyvvizsgáló kiválasztási eljárásának megindításáról (213. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés gázüzemű berendezések karbantartása és ellenőrzése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (214.sz. előterjesztés) Az előterjesztés az ajánlatok értékelését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges álláskereső adatbázis létrehozása érdekében informatikai szolgáltató kiválasztása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (215.sz. előterjesztés) Az előterjesztés az ajánlatok értékelését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges térségi önkéntes adatbázis létrehozása érdekében informatikai szolgáltató kiválasztása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (216.sz. előterjesztés) Az előterjesztés az ajánlatok értékelését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Döntés Fejlesztési hitelek felvétele tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (217.sz. előterjesztés) Az előterjesztés az ajánlatok értékelését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Javaslat a Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére (218. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel hóeltakarítás és síkosságmentesítés tárgyában kötendő szerződésről (219. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Javaslat irodaszerek beszerzésére (220. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (221. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (222. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XVIII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (223. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XIX. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XX. Döntés a „Tolnai Tudásért” ösztöndíj pályázat elbírálásáról (224.sz. előterjesztés) Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2018. október 17.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár