Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra

2018.10.17.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-17/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2018. október 25. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (206. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés a Tolnai Kajak-Kenu Sport Egyesület kérelméről (207. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési bizottság

III. Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról (208. sz. előterjesztés) Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (209. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

V. Döntés a szociális célú vásárlási utalvány bevezetéséről szóló 13/1999. (IX.20.) Ör. rendelet módosításáról (210. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

VI. Javaslat szociális célú vásárlási utalványokkal kapcsolatos együttműködési megállapodások kötésére (211. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés a TOP-7.1.1-16-2016-00041 kódszámú, Összefogás Tolnáért című projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési szakértő kiválasztásáról (212.sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2-16-2017-00027 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges könyvvizsgáló kiválasztási eljárásának megindításáról (213. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés gázüzemű berendezések karbantartása és ellenőrzése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (214.sz. előterjesztés) Az előterjesztés az ajánlatok értékelését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges álláskereső adatbázis létrehozása érdekében informatikai szolgáltató kiválasztása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (215.sz. előterjesztés) Az előterjesztés az ajánlatok értékelését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges térségi önkéntes adatbázis létrehozása érdekében informatikai szolgáltató kiválasztása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (216.sz. előterjesztés) Az előterjesztés az ajánlatok értékelését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Döntés Fejlesztési hitelek felvétele tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (217.sz. előterjesztés) Az előterjesztés az ajánlatok értékelését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Javaslat a Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére (218. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel hóeltakarítás és síkosságmentesítés tárgyában kötendő szerződésről (219. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Javaslat irodaszerek beszerzésére (220. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (221. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (222. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XVIII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (223. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XIX. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XX. Döntés a „Tolnai Tudásért” ösztöndíj pályázat elbírálásáról (224.sz. előterjesztés) Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2018. október 17.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
2020.03.02.

A legnagyobb tétel a bölcsőde építése

Önkormányzat
A legnagyobb tétel a bölcsőde építése
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár