Testületi döntések
a december 15-i ülésen

2017.01.16.

Testületi ülés - Változik a bölcsődék támogatása

Továbbra is támogatja az önkormányzat a családi bölcsődéket, de a korábbiaktól némileg eltérő konstrukcióban. Erről is döntöttek a képviselők a testület 2016. évi utolsó, december 15-i ülésén.

A szívélyes légkörben lezajlott ülés elején Appelshoffer Ágnes polgármester megköszönte az egész éves munkát a képviselőknek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak és az önkormányzati intézményének vezetőinek. A városvezető értékelése szerint a 2016-os év „amennyire lehetett, sikeres volt". A költségvetés az év elején kalkulált mintegy 120 millió forintos hiánya - mint fogalmazott - akár pluszba is fordulhat. Külön pozitívumként említette, hogy a testületi ülések nyugodt hangulatban zajlottak, mindenki együttműködő volt. Úgy vélte, ha a 2016-os alapokra támaszkodik a város, akkor az új év is örömökben gazdag lehet.
Herczig Lászlóné, a Wosinky Mór Oktatási Intézmény igazgatója köszönetet mondott a város vezetésének és a Tolnai Intézményfenntartó Központ vezetőinek az elmúlt évek együttműködéséért, támogatásáért. Reményét fejezte ki, hogy - bár januártól az iskolák működtetését is átveszi az állam az önkormányzatoktól - továbbra is megmarad a jó kapcsolat a város és az iskolák között.

A napirendi pontok tárgyalása során a testület döntött a rekultivált, egykori szeméttelep területének öt évre szóló bérbeadásáról. A területet egy fiatal, állattartással foglalkozó gazdálkodó fogja használni takarmánytermelés céljára, havi ezer forint bérleti díjért. A városnak eddig - utógondozási feladatként - évente legalább kétszer kaszáltatnia kellett a területet, ami évi 127 ezer forintba került. A bérleti szerződés megkötése után ez a költség már nem terheli a város költségvetését.

Az önkormányzat továbbra is támogatja a Törpi Tanya Alapítvány, illetve a Csodavár Egyesület által működtetett tolnai családi bölcsődéket, de a korábbiaktól némileg eltérő konstrukcióban - döntöttek a képviselők. Eddig az önkormányzat a két civil szervezetnek juttatta el a támogatást, amelynek mértéke az engedélyezett gyereklétszám erejéig napi ezer forint, de legalább havonta 10 ezer forint volt. Az új finanszírozási forma alapján közvetlenül a szülők kapnak önkormányzati támogatást, napi ezer forintot, a gyermek hiányzása esetén napi 500 forintot, az engedélyezett gyermeklétszám erejéig, utólagos elszámolással. Változás az is, hogy ezt a támogatást csak a tolnai családok kapják. Az új szerződések megkötésére, a részletek kidolgozására januárban kerül sor.

Új társulási megállapodás készült a Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Társulásának, mivel több változás is történt az utóbbi időben a társulás tevékenységében és összetételében.

Öt százalékkal drágábban, havi bruttó 378 ezer forintért biztosítja a városról szóló televíziós anyagok elkészítését és bemutatását a Tolnatáj TV 2017-ben. Az erről szóló szerződéstervezetet is elfogadta a testület.

Ács Rezsőt, Szekszárd polgármesterét, választotta meg a Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási kistérség a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi megbízottként. Helyettesének pedig Appelshoffer Ágnest, Tolna polgármesterét. A tolnai képviselő-testület egyetértett a kistérségi döntéssel.

Továbbra is lesz helyben dietetikusi és fizioterápiás szolgáltatás a városban. A szakemberek a korábbi feltételekkel vállalták a feladat ellátását. Visontainé Balla Ágnes havi 70 ezer forintért végzi a dietetikusi teendőket. A fizioterápiás szolgáltatást Kovácsné Pásti Katalin látja el, havi bruttó 50 ezer forintért. A fenti tevékenységek az önkormányzat önként vállalt feladatai, azokra központi forrás nincs. Az önként vállalt egészségügyi ellátásért a betegek által fizetendő, rendeletben meghatározott térítési díjak a következők: vérvétel 200 forint, fizioterápiás kezelés 400 forint, gyógytorna: 450 forint, életmód tanácsadás 200 forint alkalmanként.

Módosították a központi háziorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos szerződést az Emergency Service Kft.-vel. Mint azt megírtuk, a szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást írtak ki, ami jelenleg is tart. Mivel előfordulhat, hogy az eljárás nem fejeződik be az eredeti szerződés lejártáig, ezért a régi szerződést úgy módosították, hogy annak időtartama a közbeszerzési eljárás lezárásáig, de legfeljebb 2017. március végéig szóljon.

Jóváhagyták a 2017. évi önkormányzati belső ellenőrzési tervet. Döntöttek arról is, hogy a továbbiakban is a szekszárdi Alisca Comp Kft. (dr. Kádár Andrásné) végezze az ellenőrzést, bruttó 762 ezer forint megbízási díjért, ami 2017-ben 3 ellenőrzést foglal magába.

2017-ben is a szekszárdi Kerényi Kft. jelenteti meg a Tolnai Hírlapot. Az ajánlattételre felkért három vállalkozás közül ez a cég adta a legkedvezőbb ajánlatot, havi bruttó 398.145 forintért.

Az önkormányzati szervezetek irodaszereinek beszerzésére is beérkeztek az ajánlatok. A legkedvezőbbet a szekszárdi Mega-Papír 2004 Kft. adta, évi 1.314.188 forint + áfa árért. A cég 2018. év végéig láthatja el a feladatot.

Elfogadták a Tolnai-holtággal kapcsolatban tett intézkedésekről szóló beszámolót. Mint azt megírtuk, a képviselő-testület 2016 márciusában intézkedési tervet fogadott el ezzel kapcsolatban.
Az összefoglalóban szerepel, hogy elkészült a holtágakon található víziállások felmérése. A város a stégek beazonosítható tulajdonosaival felveszi a kapcsolatot (ez jelenleg zajlik), velük mederhasználati szerződést köt. Ezután a gazdátlan, rossz állapotú, balesetveszélyes víziállásokat elbontják.
Az intézkedési tervben a képviselő-testület kinyilvánította, hogy a Tolnai-holtágat természet közeli állapotban kívánja megőrizni, a Natura 2000-es területekkel kapcsolatos szabályozással összhangban. A vonatkozó jogszabályok továbbra sem teszik lehetővé az Északi-holtág mentén, a „Pipiliget" környéki területen építési engedélyek kiadását.
A Tolnai-holtág más szereplőktől független, önálló vízpótlását a Dunából, a doromlási szivattyútelep felújítása után lehetne megoldani. A szivattyútelep állapotának felmérése megkezdődött, a következő lépés a felújításra vonatkozó műszaki terv és költségvetés elkészíttetése lehet, 2017 tavaszán.
Megkezdődött az egyeztetés a holtág vízszintszabályozási tartományának esetleges változtatásáról is az érintett hatóságokkal. Ennek fő célja az lenne, hogy az aszályos, meleg időszakokban minél magasabb vízszintet lehessen tartani a holtágakban.
Ugyancsak a víztér növelését szolgálná a mederben levő iszapréteg csökkentése, biotechnológiai módszerrel. Jelenleg a referenciamunkák felmérése folyik, a tervek szerint jövőre kisebb mintaterületekre szorítkozó próbakezelésekre kerülhet sor, amelynek eredménye alapján dönteni lehet az esetleges átfogó beavatkozásról.

A közvilágítási hálózat bővítéséről is döntöttek. A Fáy téren, a Kossuth utca 1. szám alatti társasház mögötti területen jelenleg nincs közvilágítási lámpatest, amely állapot köz- és közlekedés biztonsági, illetve vagyonvédelmi veszélyeket jelent. A megfelelő közvilágítás biztosítása ezen a helyen bruttó 451 ezer forintba kerül. A testület a szekszárdi Köz-Meg-Vill Kft.-vel köt szerződést a munka elvégzésére.

Az önkormányzatok gazdálkodásához, adózásához számítógépes támogatást nyújtó ASP rendszer bevezetéséhez pályázati támogatást igényel a város - döntöttek a képviselők. Az önkormányzat, mint 10 ezer lakos feletti település, 9 millió forint vissza nem térítendő támogatást kér.

Csatlakozik a város a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktumhoz. A program célja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat vezetésével egész Tolna megyére kiterjedő, valamennyi gazdasági ágazatot felölelő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési partnerség jöjjön létre, és a kialakított stratégia mentén, képzési és foglalkoztatási programok valósuljanak meg.

Egy újabb kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapításáról Tolnáról, a Bocskai utcából. A hozzájárulás összegét a testület 120 ezer forintban állapította meg, tekintve, hogy a gerincvezetékre történő csatlakozás kiépített volt.

Az önkormányzat által benyújtott pályázatok megvalósításához kapcsolódó polgármesteri felhatalmazásról is határozott a testület. Erre azért volt szükség, hogy ne kelljen az ünnepek tájékán összehívni a képviselő-testület, ha esetleg valamelyik sikeres pályázat támogatási szerződését - rövid határidő mellett - alá kellene írni.

Önkormányzat
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
2017.12.07.

Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra
2017.12.13.

Testületi döntések
a november 30-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 30-ai ülésen
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár