Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

2017.06.22.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-10/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. június 29. (csütörtök) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (153. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés a Szekszárdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról (154. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Döntés Zsinkó Lajossal pénzügyi, számviteli tanácsadási, szakmai segítségadási és ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában kötendő megbízási szerződésről (155. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel kötendő kártalanítási szerződésről (156. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Pályázat kiírása a III. sz. háziorvosi körzet praxisának betöltésére (157. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Döntés a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. által létrehozott Konzorciummal, hulladékgazdálkodási közfeladatok átmeneti ellátása tárgyában kötött szerződés módosításáról (158. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Javaslat közalapítványok egyesülésére (159. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Döntés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról (160. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés a Víztorony és a tolnai 799. hrsz.-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (161. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés Fejlesztési hitelek felvételéről (162. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve (163. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés a Tolnai-holtágon történő iszapmentesítési kísérleti kezelésről (164. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés az E.ON Áramszolgáltató Zrt. kérelméről, a Doromlási szivattyútelep villamos energia ellátását biztosító vezetékek térítésmentes átadásáról (165. sz. előterjesztés) Az előterjesztés további egyeztetést követően később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés szociális tűzifa iránti igény benyújtásáról (166. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés a TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel támogatási szerződés megkötéséről (167. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00941 kódszámú, „Tolna Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés és szolgáltatás megrendeléséről (168. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Döntés TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretében jóváhagyási terv készítéséről, közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (169. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. Döntés az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, Nők a családban és a munkahelyen tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról (170. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázatok megvalósításához szükséges kommunikációs szolgáltatást végző szervezet kiválasztásáról (171. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XX. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel a tolnai Szamos és Víztorony utcák szilárd útburkolatának építése tárgyban kötendő szerződésről (172. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (173. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (174. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXIV. Fellebbezés elbírálása (175.sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2017. június 22.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.12.13.

Testületi döntések
a november 30-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 30-ai ülésen
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
2018.01.19.

Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra
2018.01.30.

Pályázatok programokra, felújításokra

Önkormányzat
Pályázatok programokra, felújításokra
2018.02.14.

Testületi döntések
a január 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a január 25-ei ülésen
2018.02.16.

Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár