Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

2019.06.20.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-13/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2019. június 27. (csütörtök) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (145. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Javaslat a Wosinsky Mór Óvoda intézményvezetőjének megbízására irányuló pályázatok elbírálásáról (146. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. A Wosinsky Mór Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (147. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Némethné Szüts Melitta, a Wosinsky Mór Óvoda intézményvezető helyettese
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Javaslat pályázat kiírására az I. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására (148. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Javaslat a III. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges intézkedések
megtételére (149. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Javaslat a IV. számú háziorvosi körzet asszisztensi feladataira vonatkozó
megbízási szerződés megszüntetésére (150. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Döntés Szili János kérelméről (151. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő
megállapodás elfogadására (152. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés közterület elnevezésének módosításáról (153. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Javaslat a Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére
(154. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés rulírozó jellegű - naptári éven belüli - működési célú hitel felvételéről
(155. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről (156. sz.
előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. A Képviselő-testület 2019. II. féléves munkaterve (157. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIV. Javaslat Adatvédelmi Szabályzat elfogadására (158. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (159. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról
szóló 21/2018. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról (160. sz.
előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (161. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (162. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XIX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (163. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XX. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXI. Fellebbezés elbírálása (164. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2019. június 20.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.11.

Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.
2019.09.20.

Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár