Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra

2018.11.30.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-19/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2018. december 06. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (226. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  Tájékoztató a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő tolnai
intézmények 2017/2018. évi tanévéről (227. sz. előterjesztés)
Előadó:    Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
III.  Tájékoztató  a  Tolna  Városi  Értéktár  Bizottság  működéséről  (228.  sz.
előterjesztés)
Előadó:     Reiter Antalné, a Tolna Városi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
IV.  Döntés a Családi Bölcsődék működtetéséhez szükséges támogatásokról (229.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
V.  Pályázat kiírása az I. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisának betöltésére
(230. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  Döntés dietetikusi, valamint fizioterápiás szolgáltatásokat ellátó szakemberek
megbízásáról (231. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
VII.  Döntés a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel kötendő szerződésről
(232. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VIII.  Javaslat a Belső Ellenőrzés 2019. évi munkatervének jóváhagyására (233.
sz. előterjesztés)  
Előadó:   Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IX.  Döntés a Tolnai Horgász Egyesület kérelméről (234. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.  Döntés a Fastron Asztalitenisz Club Tolna kérelméről (235. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  Javaslat a mözsi 685. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés
megkötésére (236. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Javaslat  a  Tolna,  Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére
(237. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Tolna Város Önkormányzata alpolgármesterének megválasztása, Bizottságok
felülvizsgálata (238. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XIV.  Javaslat  a  Plastic  Work  2000.  Kft.-vel  megkötött  bérleti  szerződés
módosítására (239. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XV.  Döntés közterület elnevezéséről (240. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Döntés a Képviselő-testület 2019. I. féléves munkatervének elfogadásáról
(241. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVII.  Döntés Tolna Város Önkormányzata közbeszerzési, valamint közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásainak felelősségi és dokumentálási
rendjéről szóló szabályzata elfogadásáról (242. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVIII. Döntés a BOOSTE-CE CE906 kódszámú, Az energiahatékonyság növelése a
Közép-Európai  városokban  az  intelligens  energiagazdálkodás  révén
elnevezésű projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodásról (243. sz.
előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIX.  Döntés a város Településrendezési Tervének 6. számú módosításáról (244.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XX.  Javaslat  a  ColoLine  Terv  Kft.-vel  kötött  tervezési  szerződés  1.  sz.
módosítására (245. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXI.  Döntés a TOP-7.1.1-16-H-04-1 kódszámú projekt megvalósítása érdekében
közbeszerzési  szakértő  kiválasztása  tárgyában  beérkezett  árajánlatok
elbírálásáról (246. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXII.  Döntés  az  irodaszerek  beszerzése  tárgyában  beérkezett  árajánlatok
elbírálásáról (247. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXIII. Döntés a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról
szóló rendelet megalkotásáról (248. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXIV. Döntés  a  közterület  használatáról,  valamint  a  lakás  és  közcélú
létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról
szóló 19/2003. (VII.1.) Ör. rendelet módosításáról (249. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXV.  Döntés  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  és  megsértésük
jogkövetkezményeiről  szóló  18/2016.  (XII.16.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról (250. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXVI. Döntés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet megalkotásáról
(251. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXVII. Döntés a város jelképeiről szóló 19/2011. (V.27.) rendelet módosításáról (252.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező:  valamennyi bizottság
 
XXVIII. Döntés az önként vállalt egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során
alkalmazott  egyéb  költségről  szóló  rendelet  megalkotásáról  (253.  sz.
előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező:  valamennyi bizottság
 
XXIX.  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (254. sz. előterjesztés)  
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXX.  Döntés  szennyvízcsatorna  közműfejlesztés  hozzájárulási  díjának
megállapításáról (255. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXXI. Döntés a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási  Társulás  társulási  megállapodásának  módosításáról  (256.  sz.
előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXXII.  Döntés  a  TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001  azonosító  számú,
„Közlekedésfejlesztés  Tolna  megyében  I.”  c.  konzorciumi  együttműködési
megállapodás 3 sz. módosításáról (257. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és településfejlesztési Bizottság
 
XXXIII.A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (258. sz. előterjesztés)
Előadó:     Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXXIV.A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (259. sz. előterjesztés)
Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXXV. A  polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (260. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXXVI. Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Zárt ülés:
 
XXXVII. „Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” kitüntető díjak odaítélése (261. sz.
előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXXVIII.Közösségi  együttélés  szabályainak  megszegésével  kapcsolatos  döntés
visszavonása (262. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
Tolna, 2018. november 29.
 
  Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár