Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra

2018.11.30.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-19/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2018. december 06. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (226. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  Tájékoztató a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő tolnai
intézmények 2017/2018. évi tanévéről (227. sz. előterjesztés)
Előadó:    Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
III.  Tájékoztató  a  Tolna  Városi  Értéktár  Bizottság  működéséről  (228.  sz.
előterjesztés)
Előadó:     Reiter Antalné, a Tolna Városi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
IV.  Döntés a Családi Bölcsődék működtetéséhez szükséges támogatásokról (229.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
V.  Pályázat kiírása az I. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisának betöltésére
(230. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  Döntés dietetikusi, valamint fizioterápiás szolgáltatásokat ellátó szakemberek
megbízásáról (231. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
VII.  Döntés a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel kötendő szerződésről
(232. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VIII.  Javaslat a Belső Ellenőrzés 2019. évi munkatervének jóváhagyására (233.
sz. előterjesztés)  
Előadó:   Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IX.  Döntés a Tolnai Horgász Egyesület kérelméről (234. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.  Döntés a Fastron Asztalitenisz Club Tolna kérelméről (235. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  Javaslat a mözsi 685. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés
megkötésére (236. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Javaslat  a  Tolna,  Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére
(237. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Tolna Város Önkormányzata alpolgármesterének megválasztása, Bizottságok
felülvizsgálata (238. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XIV.  Javaslat  a  Plastic  Work  2000.  Kft.-vel  megkötött  bérleti  szerződés
módosítására (239. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XV.  Döntés közterület elnevezéséről (240. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Döntés a Képviselő-testület 2019. I. féléves munkatervének elfogadásáról
(241. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVII.  Döntés Tolna Város Önkormányzata közbeszerzési, valamint közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásainak felelősségi és dokumentálási
rendjéről szóló szabályzata elfogadásáról (242. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVIII. Döntés a BOOSTE-CE CE906 kódszámú, Az energiahatékonyság növelése a
Közép-Európai  városokban  az  intelligens  energiagazdálkodás  révén
elnevezésű projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodásról (243. sz.
előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIX.  Döntés a város Településrendezési Tervének 6. számú módosításáról (244.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XX.  Javaslat  a  ColoLine  Terv  Kft.-vel  kötött  tervezési  szerződés  1.  sz.
módosítására (245. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXI.  Döntés a TOP-7.1.1-16-H-04-1 kódszámú projekt megvalósítása érdekében
közbeszerzési  szakértő  kiválasztása  tárgyában  beérkezett  árajánlatok
elbírálásáról (246. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXII.  Döntés  az  irodaszerek  beszerzése  tárgyában  beérkezett  árajánlatok
elbírálásáról (247. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXIII. Döntés a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról
szóló rendelet megalkotásáról (248. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXIV. Döntés  a  közterület  használatáról,  valamint  a  lakás  és  közcélú
létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról
szóló 19/2003. (VII.1.) Ör. rendelet módosításáról (249. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXV.  Döntés  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  és  megsértésük
jogkövetkezményeiről  szóló  18/2016.  (XII.16.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról (250. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXVI. Döntés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet megalkotásáról
(251. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXVII. Döntés a város jelképeiről szóló 19/2011. (V.27.) rendelet módosításáról (252.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező:  valamennyi bizottság
 
XXVIII. Döntés az önként vállalt egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során
alkalmazott  egyéb  költségről  szóló  rendelet  megalkotásáról  (253.  sz.
előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező:  valamennyi bizottság
 
XXIX.  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (254. sz. előterjesztés)  
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXX.  Döntés  szennyvízcsatorna  közműfejlesztés  hozzájárulási  díjának
megállapításáról (255. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXXI. Döntés a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási  Társulás  társulási  megállapodásának  módosításáról  (256.  sz.
előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXXII.  Döntés  a  TOP-1.3.1-15-TL1-2016-00001  azonosító  számú,
„Közlekedésfejlesztés  Tolna  megyében  I.”  c.  konzorciumi  együttműködési
megállapodás 3 sz. módosításáról (257. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és településfejlesztési Bizottság
 
XXXIII.A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (258. sz. előterjesztés)
Előadó:     Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXXIV.A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (259. sz. előterjesztés)
Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXXV. A  polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (260. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXXVI. Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Zárt ülés:
 
XXXVII. „Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” kitüntető díjak odaítélése (261. sz.
előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXXVIII.Közösségi  együttélés  szabályainak  megszegésével  kapcsolatos  döntés
visszavonása (262. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
Tolna, 2018. november 29.
 
  Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
2020.03.02.

A legnagyobb tétel a bölcsőde építése

Önkormányzat
A legnagyobb tétel a bölcsőde építése
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár