Kutya sem fürödhet a díszkútban

2019.01.09.

Nyolc rendeletet módosított a képviselő-testület

A decemberi testületi ülésen nyolc rendeletet módosítottak, illetve alkottak újra a képviselők. Többek között változik a közterületek használatáról és a közösségi együttélés szabályairól szóló helyi jogszabály is.

A változtatások között akadnak gyakorlati jellegű rendelet is.
Új rendeletet alkottak a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról. A 2016-ban elfogadott jogszabály számos helyen pontosításra, módosításra szorult, ezért döntöttek egy új rendelet megalkotásáról. A jogszabályban egyebek között pontosan meghatározták az önkormányzat által tisztán tartott közterületeket. Az ezeken kívüli közterületeteket a lakosságnak kell tisztán tartania.

Módosították a közterület használatáról szóló rendeletet. Néhány adminisztratív jellegű változtatás mellett akad gyakorlati módosítás is. Ilyen például, hogy a Hősök terén levő díszkútban immár nem csak az emberek hűsölése, tisztálkodása tiltott, de a negatív tapasztalatok nyomán a kutyák (állatok) fürdetése is. Emellett közterületen nem csupán az állatok legeltetése nem megengedett, hanem ezentúl az állatok etetése is. Továbbá: most már nem csak a közterületi fák kivágását szabályozza a rendelet, hanem a fák ültetését is engedélyhez kötik.

Ugyancsak módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló rendeletet. A jogszabályból törölték azokat a magatartásokat, amelyek két szomszéd közti vitában merülnek fel, mivel ezekre megoldást jelenthet a birtokvédelmi eljárás. Emellett az új köztisztasági rendelet, valamint a módosított közterület használati rendeletekben történt változtatásokat is át kellett vezetni.

Új rendeletet alkottak a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Ebben többek között pontosan meghatározzák, hogy a jövedelemhez kötött ingyenes gyermekétkeztetés igénylése esetén milyen mellékleteket kell benyújtani.

A Magyar Királyi 12. Tábori Tüzérosztály tolnai csapatzászlaja is bekerült a tolnai városi jelképek közé, miután a helyi jelképekről szóló rendeletet is módosították. Mint azt megírtuk, a tolnai tüzérek 1942-ben felavatott zászlaja megjárta a Don-kanyart és az Egyesült Államokat is, idén szeptemberben került végleg haza, Tolnára.
A rendelet másik módosításával kikerült a városi jelképek közül a polgármesteri vállszalag. További változás, hogy a Tolna név használatához (pl. vállalkozás, rendezvény esetében) ezentúl a polgármester engedélye szükséges.

Új rendelet született az önként vállalt egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során alkalmazott egyéb költségről is. A témakört eddig is szabályozta helyi rendelet. A változás csupán annyi, hogy a város által önként vállalt egészségügyi ellátásért (pl. vérvétel) a lakosság által fizetett díjat eddig térítési díjnak nevezték. Térítési díj azonban nem kérhető, mivel az ellenkezik a hatályos jogszabályokkal. Így a „térítési díj” helyett az „egyéb költség” kifejezést kell használni.

Megtörtént a 2018-as költségvetési rendelet 4. számú módosítása is. Erre az ingatlanértékesítésből származó bevételek, a pályázati támogatások, valamint a családtámogatáshoz kapcsolódó költségvetést érintő átvezetések miatt volt szükség.

Rendeletet alkottak a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos költségvetési támogatás elosztásának módjáról, feltételeiről. Mint ismeretes, a kormány azoknak a lakosoknak is egyszeri, 12 ezer forintos támogatást nyújt, akik a vezetékes gáztól, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használnak. A városban összesen 262 ilyen háztartás nyújtotta be támogatási igényét, 3,144 millió forint összegben. A kormányhatározat szerint az önkormányzatoknak meg kell határozniuk a támogatás elosztásának, feltételeinek meghatározása. Ezért alkották meg és fogadták el ezt a rendeletet.

Önkormányzat
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
2020.03.02.

A legnagyobb tétel a bölcsőde építése

Önkormányzat
A legnagyobb tétel a bölcsőde építése
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár