Döntések a májusi testületi üléseken

2019.06.12.

Testületi ülés / Megállapodás a horgászok „tanyájáról” 

Megállapodás született az önkormányzat és a Tolnai Horgász Egyesület között egy Duna-parti mobil épület létesítéséről. Többek között ez a téma is szerepelt a képviselő-testület május 30-i ülésén.

Elfogadták az ERÖV Víziközmű Zrt. 2018. éves beszámolóját és a 2019. évi üzleti tervét. Artim Andrásné, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy az elmúlt évben jelentős beruházást hajtottak végre a tolnai szennyvíztelepen, műanyagra cseréltek egy fém műtárgyat, amit a kivitelező annak idején tervezési hiba miatt épített be a létesítménybe.
Jelezte, hogy a várhatóan pályázati támogatásban részesülő Kossuth Lajos utcai vezetékcsere kivitelezőjének kiválasztási procedúráját célszerű lenne mielőbb elkezdeni. Jelezte azt is, hogy a városban 8,5 millió forint értékben szennyvízátemelő szivattyúk cseréjére is sor kerül majd.
A vezérigazgató arról is beszélt, hogy csökkentek a kintlevőségeik, miután a hátralékok behajtására egy külön csoportot hoztak létre. Azt is elmondta, hogy díjemelésre továbbra sincs lehetőség, mégis sikerült – minimális – nyereséggel zárniuk az évet.

A Tolnai Intézményműködtető Központ (TIK) is elkészítette múlt évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amit a polgármester nagyon alaposnak ítélt. Továbbra is számítanak a TIK munkájára – mondta a városvezető.

Nem indít újabb óvodai csoportot az önkormányzat a 2019–2020-as nevelési évben, marad a 17 csoport – döntött a testület. A Wosinsky Mór Óvoda beszámolójában szerepelt, hogy egyre nagyobb a gyereklétszám, az óvodai csoportlétszámok pedig nagyon magasak, ezért megfontolandó lehet egy újabb csoport indítása. Ezt a Gesztenyéskert óvodában – a jelenlegi civil ház elköltöztetése után – kialakítandó új csoportszoba létrehozásával lehetne megoldani.
A polgármester jelezte: amíg nem dől el, hogy a katolikus egyház indít-e Tolnán óvodát, addig a városnak nem célszerű új csoport indításáról döntenie.
Appelshoffer Ágnes a napirend tárgyalása után virággal köszönte meg Sterczné Asztalos Zsuzsanna, az óvoda nyugdíjba vonult vezetőjének munkáját.

Kétszázezer forinttal 1,2 millió forintra emelte a testület az idei értékvédelmi keretösszeget. A helyi védettség alatt álló épületek felújításának támogatására korábban egymillió forintot szavazott meg a képviselő-testület. A keretösszeg emelése révén lehetővé vált, hogy ne 2, hanem 3 épület felújítását támogathassa a város.

Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata azt kérte a testülettől, hogy 200 ezer forinttal támogassa a nemzetiségi önkormányzat által, rászoruló gyerekeknek szervezett kirándulás, illetve 300 ezerrel a roma nap költségeit. A testület előbbi célra 100 ezer, utóbbira pedig 150 ezer forint támogatást szavazott meg.

Összesen egymillió forintot szavaztak meg a képviselők az 5. osztályos diákok balatonszepezdi táborozásának támogatására. Idén a Wosinsky iskolából 46, a Széchenyiből 23 diák vesz részt a programon, összesen 7 pedagógus kíséretével.

Megállapodás született a Tolnai Horgász Egyesület Duna-parti „horgásztanyájának” (kezelőépületének) ügyében. Az egyesület korábban azt kérte a várostól, hogy a Duna-part város alatti szakaszán egy eszköztárolót és egy közösségi stéget létesíthessen. Előbbi cél kapcsán korábban az egykori Popeye csárda hasznosítása is szóba került.
A megállapodás szerint a Tolnai Horgász Egyesület ez év szeptember végéig saját költségén elbontja a Popey épületét. Havi nettó tízezer forintért bérbe vesznek a várostól egy 350 négyzetméteres területet a Popeye telke alatt, ahol egy ideiglenes kezelőépületet létesítenek. Ha az egyesületnek megszűnik a halgazdálkodási joga a holtágon, ezt a mobil épületet el kell bontania, a területet pedig vissza kell adnia a városnak.

Módosították a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi támogatásáról szóló határozatot. A változtatás lényege, hogy a város által erre az évre megszavazott 13 millió forintos támogatást csak keretösszegként, úgymond „szükség esetén” biztosítják a tűzoltóságnak.

A Thelena Kft-vel szerződik a város a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával megvalósítandó idei fejlesztések (városközponti járdafelújítás, Aprajafalva óvoda felújítása) elvégzésére – döntött a testület.

Együttműködési megállapodást köt a város a Protheus Zrt-vel és a paksi önkormányzattal. A cél a Paks és a környező települések gazdasági versenyképességének növelése, a természeti értékek fenntarthatósága. Az együttműködés tárgya egy közlekedési- és energia-infrastruktúrafejlesztési projekt megvalósítása.

A Tolna-Fadd kerékpárút megépítéséhez szükséges területek megvásárlásáról és területek értékesítéséről is döntés született. Erre azért van szükség, mert az engedélyezési tervek készítése során kiderült, hogy a korábban tervezett nyomvonal szélessége nem elég a kerékpárút megépítéséhez, így szükség van szomszédos magánterületek megvásárlására. Ezzel párhuzamosan viszont olyan, a város céljaira nem használható önkormányzati területek értékékesítésére is lehetőség kínálkozott, amely a területszerzések költségeinek finanszírozását is biztosíthatja.
Összesen nem egészen 2000 négyzetméternyi területet kell megvásárolni, és mintegy 2300 négyzetméternyi terület értékesítése jöhet szóba.

Újabb pályázatot hirdetett meg a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA). A kiírás szerint lehetőség van támogatást kérni folyamatban levő uniós pályázatokkal összefüggésben is. A testület úgy döntött, hogy két pályázatot nyújt be. Az egyik a volt laktanyában kialakítandó játszóház és szabadidőpark megvalósításával kapcsolatos. Mint ismeretes, a beruházás közbeszerzési eljárásának nyertes ajánlattevője is mintegy 75 millió forinttal drágább ajánlatott tett az elnyert támogatás összegénél. A szükséges önerő részbeni biztosítása érdekében a város 30 millió forint támogatási kérelmet nyújt be a JETA-hoz.
A másik pályázat a Duna-part fejlesztését célzó projekthez kapcsolódik. A forráshiány miatt meg nem valósult beruházási elemek pótlására benyújtott újabb pályázathoz szükség van kivitelei tervek elkészítésére is. Erre a célra 4 millió forintra pályázik az önkormányzat a JETA-nál.

Módosították a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány, valamint a Tolnai Tudásért Közalapítvány alapító okiratát. Évek óta probléma, hogy ezek a közalapítványok megfelelő forrás hiányában nem tudnak hatékonyan működni, és a kuratóriumi tagok nem kívánják tevékenységüket tovább folytatni. Új tagok sem kívánják vállalni a feladatot. A vonatkozó törvény szerint azonban az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. A fenti két közalapítvány kuratóriumi tagjai lemondtak, ezért szükséges az alapító okiratok módosítása, és a cégbírósághoz történő benyújtása. A közalapítványok így hivatalosan nem szűnnek meg, de a tevékenységük igen.

Ötvenmillió forint összegű folyószámla-hitelkeret szerződést köt az önkormányzat a Raiffeisen bankkal. Az év végéig visszafizetendő hitelkeretre a város kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében, a pályázatok miatt felmerülő átmeneti forráshiány finanszírozására van szükség.

Utoljára módosították a város 2018. évi költségvetését, majd elfogadták a tavalyi évi zárszámadást. Az önkormányzat működési bevételei 96,22%-ra, a működési kiadásai 83,59%-ra, a felhalmozási bevételek 92,50%-ra, a felhalmozási kiadások 59,37%-ra teljesültek. Összességében a bevételek 94,49 %-ra, a kiadások pedig 72,22 %-ra teljesültek.

Két újabb kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztési díjának megállapítása érdekében, egy a Rákóczi utcából, egy a mözsi Szent István utcából. Mindkét esetben megtörtént már a gerincvezetékre történő csatlakozás, így 120-120 ezer forint csatlakozási díjat kell fizetniük a háztulajdonosoknak.

A Wosinsky Mór Óvoda is szeretne részt venni az ún. CLLD-pályázatban. A pályázat beadásához az önkormányzatnak, mint fenntartónak a hozzájáruló nyilatkozata szükséges, amit a képviselő-testület megadott.

Szűcsné dr. Zsiga Éva, a mözsi IV. számú háziorvosi körzet eddigi orvosa sikeres szakvizsgát tett, így megszűnt a korábbi munkaszerződése. A doktornő a későbbiekben is szeretné ellátni a mözsi háziorvosi feladatokat, vállalkozóként. Az ehhez szükséges ügyintézés idejére, átmenetileg dr. Erdősi József helyettesít a mözsi körzetben, ez év július 31-ig.
Szűcsné Dr. Zsiga Éva a vállalkozása beindítása mellett pályázni szeretne a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására. A pályázathoz csatolni kell az önkormányzat szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat legalább 6 évre feladat-ellátási szerződést kíván kötni vele. A testület megadta a hozzájárulást.

 

Önkormányzat
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.11.

Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.
2019.09.20.

Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár