Testületi ülés 2017.
április 27. 15.00 óra

2017.04.21.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-7/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. április 27. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (96. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés kártérítési igényről (97. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Tájékoztató Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi
tevékenységéről (98. sz. előterjesztés)
Előadó: Karaszi Károly a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelmeiről (99.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Beszámoló Tolna város közbiztonsági helyzetéről (100. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Szekszárdi
Rendőrkapitányság vezetője
Csorba Szilárd c. r. alezredes, a Tolnai Rendőrőrs
parancsnoka
dr. Szilák Mihály, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú
Egyesület elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Tájékoztató Tolna város munkaerő-piaci helyzetéről (101. sz. előterjesztés)
Előadó: Árvai Attila a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Beszámoló a Tolnai Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016.
évi munkájáról (102. sz. előterjesztés)
Előadó: Kiefaber Gábor tű alezredes, kirendeltségvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Beszámoló a Tolnai Intézményműködtető Központ 2016. évi munkájáról (103.
sz. előterjesztés)
Előadó: Bauer József, a Tolnai Intézményműködtető Központ
intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Javaslat a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyására (104. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés Kővágó Balázs József r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezéséről
(105. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés a tolnai Déli-holtág halgazdálkodási hasznosítása tárgyában
meghirdetett pályázat eredményéről (106. sz. előterjesztés) Az előterjesztés
az árajánlatok hiánypótlási felhívása miatt később kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Javaslat a Tolna, Jókai u. 6. sz. alatti ingatlan 2/4 részének megvásárlására
(107. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Javaslat Tolna Város víziközmű rendszere 2017. évre vonatkozó beruházási,
felújítási és pótlási terv kiegészítésére (108. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés pályázat benyújtásáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pontja szerinti
települési önkormányzatok rendkívüli támogatására (109. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X. 21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (110. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés Tolna Város Önkormányzata közbeszerzési, valamint közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásainak felelősségi és dokumentálási
rendjéről szóló szabályzata elfogadásáról (111. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (112. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (113. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XIX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (114. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XX. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXI. Fellebbezés elbírálása (115.sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester


Tolna, 2017. április 20.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár