Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

2019.09.20.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-18/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2019. szeptember 26. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.), I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (198. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a Tolnai Központi ügyelet 2018. évi munkájáról (199. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Rédei József, az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Javaslat pályázat kiírására az I. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására (200. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés dr. Juhász László kérelméről (201. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Döntés Manzinger Mariann vérvételi szolgáltatással kapcsolatos kérelméről (202. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Döntés a Csodavár Egyesülettel kötött megállapodás módosításáról (203. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Döntés Földiné Kocsi Erika kérelméről (204. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Döntés a város Településrendezési Tervének 6. számú módosításáról (205. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés a város Településrendezési Tervének 7. számú módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat lefolytatásáról, valamint a partnerségi egyeztetés lezárásáról (206. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 kódszámú, „Épületenergetikai korszerűsítés Tolna Város Önkormányzata egyes épületein” tárgyú projekttel érintett Tolna, Szent Imre u. 7. szám alatti ingatlan funkcióváltásáról (207. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés az EFOP-1.5.2-16-2017-00027 kódszámú pályázat keretében a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (208. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Döntés az EFOP-1.5.2-16-2017-00027 kódszámú pályázat keretében a Rosmayer emlékhely felújításához kapcsolódó kivitelező kiválasztása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (209. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés elővásárlási jogról történő lemondásról (210. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Javaslat a Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére (211. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Javaslat közalapítványok megszűnésének megállapítására (212. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés a Tolnai Hírlap megjelentetéséről (213. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Javaslat a Tolnai Intézményműködtető Központ intézményvezetőjének megbízására (214. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVIII. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (215. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (216. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (217. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXI. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának megállapításáról (218. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (219. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (220. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXIV. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (221. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXV. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXVI. Fellebbezés elbírálása (222. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2019. szeptember 19.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2019.10.16.

Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon

Önkormányzat
Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon
2019.10.29.

Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa

Önkormányzat
Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa
2019.11.06.

Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Önkormányzat
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár