Döntések a decemberi testületi ülésen

2019.01.09.

Testületi ülés / Rengeteg téma, búcsúzóul

Közel negyven napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület tavalyi utolsó, december 6-án rendezett ülésén.

Tudomásul vette a képviselő-testület a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő tolnai intézmények 2017/2018. évi tanévéről szóló tájékoztatóját. Gerzsei Péter, a tankerületi központ igazgatója köszönetet mondott azért, hogy az önkormányzat négy iskolaépület energetikai felújítására több, mint 280 millió forintot költött, pályázati forrásból. Baksainé Kenessei Éva jelezte, hogy a Széchenyi iskola világításkorszerűsítését is folytatni kellene. Appelshoffer Ágnes polgármester megköszönte, hogy a tolnai iskolák, a tolnai pedagógusok magas szakmai színvonalon végzik a munkájukat. Megígérte, hogy az iskolákat továbbra sem téveszti szem elől a város vezetése.

A Tolnai Városi Értéktár Bizottság működéséről szóló beszámolót is elfogadták. A bizottság 2018-ban három alkalommal ülésezett, és 10 új értéket vett fel a helyi értéktárba.  A tolnai települési értéktárban jelenleg 37, a megyei értéktárban 21 tolnai értéket tartanak nyilván.

2019-ben is támogatja a város a tolnai családi bölcsődéket, az eddigi gyakorlatnak megfelelően. Mint az ismert, 2017-ben vezették be azt a konstrukciót, hogy – a családi bölcsődéket üzemeltető civil szervezetekkel kötött keret-megállapodás alapján – az intézmények helyett az érintett családok kapják a városi támogatást. Ez gyermekenként napi ezer forint, igazolt távollét esetén 500 forint. Az állami normatívát a családi bölcsődék igénylik és használják fel.
Ez a rendszer bevált, a szülők is elégedettek a szolgáltatással. A városban a Törpi Tanya Alapítvány és a Csodavár Egyesület működtet összesen három családi bölcsődét, összesen 19 férőhellyel. A város által nyújtott támogatás évi mintegy 4,1 millió forint.

Pályázatot ír ki a tolnai I. számú házi gyermekorvosi körzet praxisának betöltésére az önkormányzat. Mint azt megírtuk, dr. Németh Katalin nyugdíjba vonulása miatt üresedett meg a praxis, 2018. június 30-án. Az I. körzet gyermekorvosi ellátását azóta helyettesítéssel oldják meg. December 31-én járt le az a hat hónap, amíg a praxisjogot el lehetett idegeníteni. Ezután, január elsejétől kerülhetett sor a pályázat meghirdetésére. A kiírásban szerepel, hogy a városban letelepedni kívánó orvost előnyben részesíti és támogatja a város.

Jövőre is biztosítja az önkormányzat a dietetikusi és fizioterápiás szolgáltatást a városban. A képviselő-testület döntött arról, hogy 2019-re is megkötik a szerződést az ellátást eddig biztosító szakemberekkel, a szolgáltatás díját a város fizeti, önként vállalt feladatként, saját erőből. Ez az összeg a dietetikus esetében változatlanul havi bruttó 70 ezer forint, a fizioterápia esetében némi emelés után bruttó 84.300 forint. A lakosság által helyben igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások közül a vérvétel 200 forintba, a fizioterápiás kezelés 400, a gyógytorna 450, az életmód tanácsadás 200 forintba kerül alkalmanként az igénybe vevők számára.

Újabb egy évre szerződést köt az önkormányzat a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel. A Tolnatáj 2019-ben az előző évinél 5%-kal magasabb vállalkozási díjért vállalta a tolnai eseményekről történő műsorkészítést, bruttó havi 416.700 forintért.
 
Jóváhagyta a belső ellenőrzés 2019. évi munkatervét a testület. A belső ellenőrzési feladatokat 2019-ben is az Alisca Audit Kft. végzi, a tavalyival megegyező díjért, évi bruttó 762 ezer forintért.

További öt évig bérli az önkormányzat a mözsi Merczel-kert telkét – döntöttek a képviselők. A mözsi ingatlanon annak használója gyönyörű, egyebek mellett több, mint ezerféle írisznek helyet adó díszkertet alakított ki, amely a város egyik látványossága. A Merczel-kert sorsa néhány évvel ezelőtt vált bizonytalanná. Hogy a kertet ne kelljen felszámolni, az önkormányzat 2013-ban öt évre bérbe vette az ingatlant a tulajdonosoktól. A bérleti szerződés most lejárt, ezért a képviselők úgy döntöttek, hogy a város újabb öt évre bérli az ingatlant, évi negyvenezer forintért. Ebben a konstrukcióban továbbra is fennmaradhat a Merczel-kert.

Ismét meghirdette eladásra a volt tolnai művelődési ház épületét az önkormányzat. A használaton kívüli ingatlanra már több pályázatot is kiírtak, de eddig nem volt rá jelentkező. A hirdetési ár változatlanul 65 millió forint, az ajánlatokat január 24-ig lehet beadni.

Elfogadták a Plastic Work 2000. Kft-vel megkötött bérleti szerződés módosítását, amiről már a szeptemberi ülésen is tárgyalt a testület. A módosítás lényege, hogy a cég által bérelt egykori lőtér mintegy 26 hektárnyi területéből 5 hektárnyi erdő bérleti jogviszonyát megszünteti a város.

Új közbeszerzési szabályzatot fogadtak el. A változás abban áll, hogy a beszerzési eljárások egyszerűsítése érdekében – a vonatkozó kormányrendelet és a belső ellenőr javaslata alapján – az 1 millió forint értékhatár alatti beszerzéseknél nem kell beszerzési eljárást lefolytatni.

Döntöttek a város településrendezési tervének 6. számú módosításáról. A témáról nemrégiben többször is tárgyalt, illetve döntött a testület, de még az eljárás hivatalos megindulása előtt érkezett egy újabb lakossági kérelem a rendezési terv módosítására, egy Napraforgó utcai építési telekkel kapcsolatban. Ezt is befogadták, és immár ezzel együtt fogadta el a módosítást a testület.

Szintén módosították a város szabályozási tervének módosításával kapcsolatos tervezési szakértői feladatok ellátásával megbízott céggel, a ColoLine Terv Kft-vel ez év elején kötött szerződést. Az újabb feladatok miatt a korábbi bruttó 2,667 millió forintról 4,242 millió forintra emelkedett a tervezési díj.

A legolcsóbb ajánlatot adó nagyszokolyi Invest-2002 Bt. végezheti el az ún. CLLD pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértői feladatokat, bruttó 720 ezer forintért – döntött a testület.

2021. december 31-ig a kaposvári Mega-Papír Kft. szerzi be az önkormányzati szervek irodaszereit. Ez a cég adta a legolcsóbb ajánlatot, évi bruttó. 1,1 millió forintos összegben.

Egy új kérelem érkezett az önkormányzathoz szennyvízcsatorna közműfejlesztési díjának megállapításáról Tolnáról, a Móricz Zs. utcából. Mivel a gerincvezetékre történő csatlakozás kiépítése már megtörtént, a hozzájárulás díja a minimális, 120 ezer forintos összeg.

A tolnai Kossuth Lajos utca felújítását is magában foglaló konzorciumi projektben a tolnai önkormányzat immár költséggel nem rendelkező konzorciumi tagként vesz részt. A konzorciumvezető Magyar Közút Nonprofit Zrt. ugyanis egyedüli ajánlatkérőként szerezte be az építési beruházások kivitelezőjét A város vállalta, hogy a kilépésével felszabaduló, az önkormányzatra jutó pályázati összeget, bruttó 21.750.000 forintot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére átadja. A Kossuth utca felújítása várhatóan tavasszal kezdődhet.

Újabb, az önkormányzat által eladásra kínált ingatlan kelt el. A gazdasági bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójában szerepelt, hogy a tolnai Bartók B. utca 43. számú ingatlanra (egykori fogorvosi rendelő) 10,8 milliós ajánlat érkezett, amelyet elfogadott a bizottság. A vevő egy magánszemély.

Zárt ülésen döntöttek a Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója kitüntető díjak odaítéléséről. Idén 12 pályázó volt, holtversenyek miatt ezúttal rendhagyó módon 6 diákot jutalmaztak a városi sportünnepen. (A rendezvényről külön cikkben számolunk be.)

Újabb két lámpatesttel bővül a tolnai közvilágítás. Lakossági kérelem alapján a Víztorony utca 1/B, illetve a Mező utca 13. környezetében szerelnek fel utcai lámpát (LED fényforrást), összesen 180 ezer forint + Áfa összegért.

Új mentorral köt szerződést a város a humán szolgáltatások fejlesztése című EFOP-projekttel kapcsolatban. A 2018 márciusától a programban dolgozó három mentor közül az egyiknek a szerződése megszűnt, helyette január 1-jétől Baros Krisztina látja el a feladatot

A leendő Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút engedélyezési és kivitelezési tervének elkészítésére szerződést kíván kötni az önkormányzat. A tervezőt meghívásos eljárásban fogják kiválasztani – erről is döntöttek a képviselők. A fenti tervek megléte szükséges a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításához. Korábban azt tervezték, hogy a projekt gyorsabb megvalósítása érdekében a tervezőt és a kivitelezőt egy közbeszerzési eljárás során választják ki, ezt azonban a Miniszterelnökség illetékes főosztálya nem támogatta, így külön kell lefolytatni az eljárásokat.

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár