Döntések a decemberi testületi ülésen

2019.01.09.

Testületi ülés / Rengeteg téma, búcsúzóul

Közel negyven napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület tavalyi utolsó, december 6-án rendezett ülésén.

Tudomásul vette a képviselő-testület a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő tolnai intézmények 2017/2018. évi tanévéről szóló tájékoztatóját. Gerzsei Péter, a tankerületi központ igazgatója köszönetet mondott azért, hogy az önkormányzat négy iskolaépület energetikai felújítására több, mint 280 millió forintot költött, pályázati forrásból. Baksainé Kenessei Éva jelezte, hogy a Széchenyi iskola világításkorszerűsítését is folytatni kellene. Appelshoffer Ágnes polgármester megköszönte, hogy a tolnai iskolák, a tolnai pedagógusok magas szakmai színvonalon végzik a munkájukat. Megígérte, hogy az iskolákat továbbra sem téveszti szem elől a város vezetése.

A Tolnai Városi Értéktár Bizottság működéséről szóló beszámolót is elfogadták. A bizottság 2018-ban három alkalommal ülésezett, és 10 új értéket vett fel a helyi értéktárba.  A tolnai települési értéktárban jelenleg 37, a megyei értéktárban 21 tolnai értéket tartanak nyilván.

2019-ben is támogatja a város a tolnai családi bölcsődéket, az eddigi gyakorlatnak megfelelően. Mint az ismert, 2017-ben vezették be azt a konstrukciót, hogy – a családi bölcsődéket üzemeltető civil szervezetekkel kötött keret-megállapodás alapján – az intézmények helyett az érintett családok kapják a városi támogatást. Ez gyermekenként napi ezer forint, igazolt távollét esetén 500 forint. Az állami normatívát a családi bölcsődék igénylik és használják fel.
Ez a rendszer bevált, a szülők is elégedettek a szolgáltatással. A városban a Törpi Tanya Alapítvány és a Csodavár Egyesület működtet összesen három családi bölcsődét, összesen 19 férőhellyel. A város által nyújtott támogatás évi mintegy 4,1 millió forint.

Pályázatot ír ki a tolnai I. számú házi gyermekorvosi körzet praxisának betöltésére az önkormányzat. Mint azt megírtuk, dr. Németh Katalin nyugdíjba vonulása miatt üresedett meg a praxis, 2018. június 30-án. Az I. körzet gyermekorvosi ellátását azóta helyettesítéssel oldják meg. December 31-én járt le az a hat hónap, amíg a praxisjogot el lehetett idegeníteni. Ezután, január elsejétől kerülhetett sor a pályázat meghirdetésére. A kiírásban szerepel, hogy a városban letelepedni kívánó orvost előnyben részesíti és támogatja a város.

Jövőre is biztosítja az önkormányzat a dietetikusi és fizioterápiás szolgáltatást a városban. A képviselő-testület döntött arról, hogy 2019-re is megkötik a szerződést az ellátást eddig biztosító szakemberekkel, a szolgáltatás díját a város fizeti, önként vállalt feladatként, saját erőből. Ez az összeg a dietetikus esetében változatlanul havi bruttó 70 ezer forint, a fizioterápia esetében némi emelés után bruttó 84.300 forint. A lakosság által helyben igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások közül a vérvétel 200 forintba, a fizioterápiás kezelés 400, a gyógytorna 450, az életmód tanácsadás 200 forintba kerül alkalmanként az igénybe vevők számára.

Újabb egy évre szerződést köt az önkormányzat a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel. A Tolnatáj 2019-ben az előző évinél 5%-kal magasabb vállalkozási díjért vállalta a tolnai eseményekről történő műsorkészítést, bruttó havi 416.700 forintért.
 
Jóváhagyta a belső ellenőrzés 2019. évi munkatervét a testület. A belső ellenőrzési feladatokat 2019-ben is az Alisca Audit Kft. végzi, a tavalyival megegyező díjért, évi bruttó 762 ezer forintért.

További öt évig bérli az önkormányzat a mözsi Merczel-kert telkét – döntöttek a képviselők. A mözsi ingatlanon annak használója gyönyörű, egyebek mellett több, mint ezerféle írisznek helyet adó díszkertet alakított ki, amely a város egyik látványossága. A Merczel-kert sorsa néhány évvel ezelőtt vált bizonytalanná. Hogy a kertet ne kelljen felszámolni, az önkormányzat 2013-ban öt évre bérbe vette az ingatlant a tulajdonosoktól. A bérleti szerződés most lejárt, ezért a képviselők úgy döntöttek, hogy a város újabb öt évre bérli az ingatlant, évi negyvenezer forintért. Ebben a konstrukcióban továbbra is fennmaradhat a Merczel-kert.

Ismét meghirdette eladásra a volt tolnai művelődési ház épületét az önkormányzat. A használaton kívüli ingatlanra már több pályázatot is kiírtak, de eddig nem volt rá jelentkező. A hirdetési ár változatlanul 65 millió forint, az ajánlatokat január 24-ig lehet beadni.

Elfogadták a Plastic Work 2000. Kft-vel megkötött bérleti szerződés módosítását, amiről már a szeptemberi ülésen is tárgyalt a testület. A módosítás lényege, hogy a cég által bérelt egykori lőtér mintegy 26 hektárnyi területéből 5 hektárnyi erdő bérleti jogviszonyát megszünteti a város.

Új közbeszerzési szabályzatot fogadtak el. A változás abban áll, hogy a beszerzési eljárások egyszerűsítése érdekében – a vonatkozó kormányrendelet és a belső ellenőr javaslata alapján – az 1 millió forint értékhatár alatti beszerzéseknél nem kell beszerzési eljárást lefolytatni.

Döntöttek a város településrendezési tervének 6. számú módosításáról. A témáról nemrégiben többször is tárgyalt, illetve döntött a testület, de még az eljárás hivatalos megindulása előtt érkezett egy újabb lakossági kérelem a rendezési terv módosítására, egy Napraforgó utcai építési telekkel kapcsolatban. Ezt is befogadták, és immár ezzel együtt fogadta el a módosítást a testület.

Szintén módosították a város szabályozási tervének módosításával kapcsolatos tervezési szakértői feladatok ellátásával megbízott céggel, a ColoLine Terv Kft-vel ez év elején kötött szerződést. Az újabb feladatok miatt a korábbi bruttó 2,667 millió forintról 4,242 millió forintra emelkedett a tervezési díj.

A legolcsóbb ajánlatot adó nagyszokolyi Invest-2002 Bt. végezheti el az ún. CLLD pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési szakértői feladatokat, bruttó 720 ezer forintért – döntött a testület.

2021. december 31-ig a kaposvári Mega-Papír Kft. szerzi be az önkormányzati szervek irodaszereit. Ez a cég adta a legolcsóbb ajánlatot, évi bruttó. 1,1 millió forintos összegben.

Egy új kérelem érkezett az önkormányzathoz szennyvízcsatorna közműfejlesztési díjának megállapításáról Tolnáról, a Móricz Zs. utcából. Mivel a gerincvezetékre történő csatlakozás kiépítése már megtörtént, a hozzájárulás díja a minimális, 120 ezer forintos összeg.

A tolnai Kossuth Lajos utca felújítását is magában foglaló konzorciumi projektben a tolnai önkormányzat immár költséggel nem rendelkező konzorciumi tagként vesz részt. A konzorciumvezető Magyar Közút Nonprofit Zrt. ugyanis egyedüli ajánlatkérőként szerezte be az építési beruházások kivitelezőjét A város vállalta, hogy a kilépésével felszabaduló, az önkormányzatra jutó pályázati összeget, bruttó 21.750.000 forintot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére átadja. A Kossuth utca felújítása várhatóan tavasszal kezdődhet.

Újabb, az önkormányzat által eladásra kínált ingatlan kelt el. A gazdasági bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolójában szerepelt, hogy a tolnai Bartók B. utca 43. számú ingatlanra (egykori fogorvosi rendelő) 10,8 milliós ajánlat érkezett, amelyet elfogadott a bizottság. A vevő egy magánszemély.

Zárt ülésen döntöttek a Tolna Város Jó Tanulója – Jó Sportolója kitüntető díjak odaítéléséről. Idén 12 pályázó volt, holtversenyek miatt ezúttal rendhagyó módon 6 diákot jutalmaztak a városi sportünnepen. (A rendezvényről külön cikkben számolunk be.)

Újabb két lámpatesttel bővül a tolnai közvilágítás. Lakossági kérelem alapján a Víztorony utca 1/B, illetve a Mező utca 13. környezetében szerelnek fel utcai lámpát (LED fényforrást), összesen 180 ezer forint + Áfa összegért.

Új mentorral köt szerződést a város a humán szolgáltatások fejlesztése című EFOP-projekttel kapcsolatban. A 2018 márciusától a programban dolgozó három mentor közül az egyiknek a szerződése megszűnt, helyette január 1-jétől Baros Krisztina látja el a feladatot

A leendő Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút engedélyezési és kivitelezési tervének elkészítésére szerződést kíván kötni az önkormányzat. A tervezőt meghívásos eljárásban fogják kiválasztani – erről is döntöttek a képviselők. A fenti tervek megléte szükséges a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításához. Korábban azt tervezték, hogy a projekt gyorsabb megvalósítása érdekében a tervezőt és a kivitelezőt egy közbeszerzési eljárás során választják ki, ezt azonban a Miniszterelnökség illetékes főosztálya nem támogatta, így külön kell lefolytatni az eljárásokat.

Önkormányzat
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
2020.03.02.

A legnagyobb tétel a bölcsőde építése

Önkormányzat
A legnagyobb tétel a bölcsőde építése
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár