Testületi ülés 2017.
január 26. 15.00 óra

2017.01.19.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-1/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. január 26. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról ( 1. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II . A Képviselő- testület 2016 . évi végre nem hajtott határozatainak áttekintése ( 2.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III . Döntés ingatlan vásárlásáról ( 3. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV . Döntés a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről (4
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelméről ( 5. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI . A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata ( 6. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Beszámoló a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2016. évi
munkájáról ( 7. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Beszámoló a Humán Bizottság 2016. évi munkájáról ( 8. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, a Humán Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

IX . A polgármester, alpolgármesterek illetményének, költségtérítésének
m egállapítása ( 9. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester (alpolgármesterekre
vonatkozóan)
Guld Csaba Gazdasági és településfejlesztési Bizottság
elnöke (polgármester illetménye, költségtérítése
vonatkozásában)
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés a tolnai Déli- holtág hasznosításáról ( 10. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI . Döntés „Gondos gazda - virágos porta" környezetszépítő verseny
meghirdetéséről (11. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülettel történő együttműködésről ( 12. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés vérszállítási feladatok ellátása tárgyában kötendő szerződésről ( 13. sz.
előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül
kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés foglalkozás- egészségügyi tevékenység ellátása tárgyában indult
meghívásos eljárás eredményéről ( 14. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az
elbírálás után kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés a tisztítószerek beszerzése tárgyában benyújtott árajánlatok
elbírálásáról ( 15. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó
pályázatról ( 16. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII . Döntés a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. vételi ajánlatáról ( 17. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A közművelődésről szóló 21/2003. (X.28.) és a sportról szóló 28/2008. (VI.27.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata ( 18. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására ( 19. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról ( 20. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a b izottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról ( 21. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXII . A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről ( 22. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2017. január 19 .

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár