Testületi ülés 2017.
január 26. 15.00 óra

2017.01.19.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-1/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. január 26. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról ( 1. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II . A Képviselő- testület 2016 . évi végre nem hajtott határozatainak áttekintése ( 2.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III . Döntés ingatlan vásárlásáról ( 3. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV . Döntés a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről (4
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelméről ( 5. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI . A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata ( 6. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Beszámoló a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2016. évi
munkájáról ( 7. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Beszámoló a Humán Bizottság 2016. évi munkájáról ( 8. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, a Humán Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

IX . A polgármester, alpolgármesterek illetményének, költségtérítésének
m egállapítása ( 9. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester (alpolgármesterekre
vonatkozóan)
Guld Csaba Gazdasági és településfejlesztési Bizottság
elnöke (polgármester illetménye, költségtérítése
vonatkozásában)
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés a tolnai Déli- holtág hasznosításáról ( 10. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI . Döntés „Gondos gazda - virágos porta" környezetszépítő verseny
meghirdetéséről (11. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülettel történő együttműködésről ( 12. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés vérszállítási feladatok ellátása tárgyában kötendő szerződésről ( 13. sz.
előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül
kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés foglalkozás- egészségügyi tevékenység ellátása tárgyában indult
meghívásos eljárás eredményéről ( 14. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az
elbírálás után kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés a tisztítószerek beszerzése tárgyában benyújtott árajánlatok
elbírálásáról ( 15. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó
pályázatról ( 16. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII . Döntés a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. vételi ajánlatáról ( 17. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A közművelődésről szóló 21/2003. (X.28.) és a sportról szóló 28/2008. (VI.27.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata ( 18. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására ( 19. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról ( 20. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a b izottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról ( 21. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXII . A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről ( 22. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2017. január 19 .

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
2017.12.07.

Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra
2017.12.13.

Testületi döntések
a november 30-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 30-ai ülésen
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár