„Európa a polgárokért” program

2016.10.03.

A «Migráció és kultúrák együttélése - Testvérvárosok napja Tolnán» projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért" program keretében

Kép

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 181 állampolgár részvételével, akik közül 40-en Stutensee-ből (Németország), 46-an Uzon-ból (Románia), és 33-an Palic-ból (Szerbia) érkeztek, valamint 62 fő a házigazda Tolna (Magyarország) részéről volt jelen.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Tolna (Magyarország) volt, 2016/08/11 és 2016/08/14 között

Részletes leírás:
A „Migráció és kultúrák együttélése" - Testvérvárosok Napja Tolnán testvérvárosi rendezvénysorozat Tolna város meglévő testvérvárosait egy rendezvénysorozat keretén belül, egy aktuális, ugyanakkor mindegyik település történelmében kulcsfontosságú szerepet játszó téma mentén ültette le egy asztalhoz.

A rendezvényelemek disszeminációja során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy mindenki tudomást szerezzen róla, részt vegyen, és aktív módon hozzájáruljon a konferenciához, rendezvényhez, a többnyelvűség miatt természetesen a rendezvények egy részén tolmácsot biztosítottunk. Mivel fontosnak tartottuk, hogy minden testvérváros egyenlő mértékben képviselje magát ne csak városi szinten, hanem a civil szféra szintjén is, így számos civil szervezetet, egyesületet (NGO) vontunk be a rendezvénysorozatba.

A találkozó legfontosabb célja volt a meglévő gazdasági, kulturális kapcsolat erősítésén túl, az Európai sokszínűség és egymás mellett élés évszázados példáinak a bemutatása, megvitatása, az ezekből való tanulságok levezetése, az Európai Unió legnagyobb kihívásának számító migráció valamint a kisebbség-többség együttélésének lehetséges megoldásai az eltérő nézőpontok, történelmi tapasztalatok alapján. Az „Európa jövője- a jövő Európája" valamint a"Minority Report" konferencia illetve workshop témája az előbbiek alapján az együttélés, a jelenkori és történelmi migráció, a kisebbségek helyzete volt. Célja, hogy mélyebb beszélgetés alakuljon ki a témáról, a szűkebb „workshop" keret pedig alkalmassá tette olyan vitákra, tapasztalatcserére, amelynek eredményei szerves részét képezik a Találkozó eredményeképp létrejött kiadványnak. A Közös képviselő-testületi ülés formális „testületi" jellege pedig alkalmas volt arra, hogy a négy település konkrét kulturális, gazdasági együttműködésekről tárgyaljon. Ezek alapjainak lefektetése, valamint a korábbi együttműködések megújítása volt a célunk ezzel a programponttal.

A fiatalabb generációt is bevontuk a rendezvénysorozatba, mégpedig egy vetélkedő, verseny formájában. A Z generáció tagjai köztudottan nehezen motiválható az olyan témák iránt, mint a migráció, együttélés, testvérvárosi kapcsolatok, stb. A „Megélt Történelem" elnevezésű, vetélkedőre osztályok jelentkezését vártuk a 4 település középiskoláiból. A vetélkedő során egy video-riportot kellett készíteniük az osztályoknak egy olyan személlyel, aki a téma kapcsán érdekes történetet mesélt el. A video-riportokat a Találkozó keretén belül megrendezett Minority Report workshop résztvevői értékelték.

A Találkozó Kulturális Záró rendezvénye 2016. augusztus 14-én került megrendezésre. Az esemény megfelelő színteret biztosított arra, hogy Tolna lakosai megismerjék a testvérvárosi fellépőket, ezen keresztül a kultúrájukat. A közös főzés („Ízek utcája") alkalmával pedig a testvérvárosok gasztronómiai tekintetben is bemutatkozhattak, nemcsak Tolna város lakosságának, hanem a környező településeken élőknek is.

A találkozó lényeges eleme volt, hogy Tolna Város összes meglévő testvérvárosa képviseltette magát, nemcsak a konferencián, hanem a lazább, kötetlenebb kulturális záró rendezvényen, így nemcsak Tolna és testvérvárosai között, hanem az eddig egymással kapcsolatot nem ápoló testvérvárosok között is kialakult kulturális párbeszéd.

Rovat

Európa a polgárokért

A «Migráció és kultúrák együttélése - Testvérvárosok napja Tolnán» projekt képekben.

Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár