Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

2017.12.07.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10-1104-18/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2017. december 14. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (255. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  Döntés a Családi Bölcsődék működtetéséhez szükséges támogatásokról (256.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
III.  Döntés  dietetikusi,  valamint fizioterápiás  szolgáltatásokat  ellátó  szakemberek
megbízásáról (257. sz. előterjesztés)
Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IV.  Döntés a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel kötendő szerződésről
(258.  sz.  előterjesztés)  Az  előterjesztés  egyeztetést  követően  kerül
kiosztásra
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
V.  Döntés a Képviselő-testület  2018.  I.  féléves  munkatervének  elfogadásáról
(259. sz. előterjesztés)
Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
VI.  Döntés  a  Tolnai  Hírlap  megjelentetése  tárgyában  benyújtott  árajánlatok
elbírálásáról (260. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VII.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú  pályázat  megvalósításához  szükséges  szakemberek  kiválasztása
tárgyában árajánlatok bekéréséről (261. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az
árajánlatok beérkezését követően kerül kiosztásra
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VIII.  A Gazdasági  és  Településfejlesztési Bizottság  beszámolója az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (262. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, a bizottság elnöke
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
IX.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (263. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
X.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (264. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XI.  Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Tolna, 2017. december 7.
 
Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

Önkormányzat
2018.01.30.

Pályázatok programokra, felújításokra

Önkormányzat
Pályázatok programokra, felújításokra
2018.02.14.

Testületi döntések
a január 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a január 25-ei ülésen
2018.02.16.

Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár