Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

2017.07.13.

Testületi ülés / Egyesítenék az alapítványokat

A három önkormányzati alapítvány egyesítéséről is tárgyalt a képviselő-testület június 29-i ülésén.

Módosították a roma önkormányzat kérelméről szóló korábbi határozatot. E szerint a roma önkormányzat – kérésének megfelelően – nem a szekszárdi strandra történő, rászoruló gyerekeknek szervezett kirándulásra, hanem gunarasi programra (útiköltség, belépőjegy) kapja a várostól a 150 ezer forintos támogatást.

Ugyancsak módosították a Szekszárdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződést. Erre a pénzügyi elszámolások egyszerűsítése érdekében volt szükség.

Újabb egy évre, 2018. június végéig köt megbízási szerződést a város Zsinkó Lajos könyvvizsgálóval, pénzügyi, számviteli tanácsadási, szakmai segítségadási és ellenőrzési feladatok ellátásara. A szakember felajánlotta, hogy a korábbinál alacsonyabb díjért, havi bruttó 70 ezer forintért vállalja a munkát.

Nettó 1.890 Ft-os kártalanítást fizet az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. az önkormányzatnak, miután a cég egy városi tulajdonú területen – jogerős vezetékjogi határozat alapján – közcélú villamos hálózatot és annak tartozékait helyezte el. Az érintett terület 21 négyzetméter.

Nyugdíjba vonulására tekintettel ez év szeptember 30-ával felmondta szerződését a III. számú háziorvosi körzet orvosa, dr. Andróczi Ferenc, több, mint negyven éves tolnai háziorvosi szolgálat után. A doktor lemondott a praxisjogáról az önkormányzat javára. A testület tudomásul vette a felmondást és pályázat kiírásáról döntött a körzet ellátására.

Módosították a hulladékgazdálkodási feladatok átmeneti ellátására vonatkozó szerződést. A testület márciusban döntött arról, hogy felmondja az Alisca Terra Kft-vel a szemétszállításra vonatkozó szerződést és átmenetileg, az új szolgáltató közbeszerzési eljáráson történő kiválasztásáig a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. által létrehozott konzorciummal kötött szerződést, június 30-ig. A közbeszerzési eljárás még tart, ezért van szükség az átmeneti időszakra szóló szerződés meghosszabbítására, legkésőbb szeptember 30-ig.

Egyesítenék az önkormányzat által létrehozott közalapítványokat. Három szervezetről van szó: a Tolnai Háló Közalapítványról, a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítványról, valamint a tolnai német nemzetiségi önkormányzattal közösen alapított Tolnai Tudásért Közalapítványról.
Az egyesítés lehetősége azért merült fel, mert megfelelő forrás hiányában a közalapítványok nem tudnak hatékonyan működni. A könyvvizsgáló és a közalapítványok is azt javasolták, hogy vonják össze a szervezeteket, koncentrálják az erőforrásokat.
Az egyesülésről a német nemzetiségi önkormányzatnak, mint az egyik alapítvány társalapítójának, még döntést kell hoznia. Az egyesülésről szóló okiratokat az októberi testületi ülésre kell előkészíteni.

Pályázatot nyújt be a város a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz, 2,5 millió forint összegben, 100 ezer forint önerő vállalása mellett. A pályázati lehetőség az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételét, illetve újak létrehozását célozza.

Visszavonta a tolnai vízmű telep, illetve a víztorony tulajdoni viszonyainak rendezéséről szóló márciusi határozatát a testület.
Mint azt korábban megírtuk a vízmű telephely 1992-ig állami tulajdonban volt, ezután a jelenleg is tulajdonos 13 település osztatlan közös tulajdonába került. A képviselő-testület akkor úgy döntött, hogy a tolnai önkormányzat, mint a legnagyobb tulajdonos, kezdeményezi a vízmű telep, mint közös tulajdon megszüntetését, mégpedig úgy, hogy Tolna – értékbecslés alapján – megvásárolja a többi önkormányzat tulajdonhányadát. Az értékbecslés elkészült, de a bogyiszlói önkormányzat a vételi ajánlatot nem fogadta el, mert nem kíván lemondani a közös tulajdonában álló kutakról és víztisztító műről. A vízmű telepen lévő építmény tulajdoni részét azonban szívesen eladná Tolnának.
A vízmű telepen kívül a víztorony is közös tulajdonú ingatlan, három tulajdonossal: Tolna, Bogyiszló és Fácánkert. Ebben az esetben az előzetes tárgyalások alapján azt tervezték, hogy a két község az ingatlan rájuk eső részét térítésmentesen átruházza a városra. A bogyiszlói képviselő-testület azonban nem kíván ingyenesen lemondani tulajdonrészéről.
Mivel a közös tulajdon megszüntetésnek Tolna által javasolt lehetősége mindkét esetben meghiúsult, visszavonták a korábbi határozatot. A helyzet megoldása érdekében a tulajdonos önkormányzatoknak újból tárgyalóasztal mellé kell ülniük.

Fejlesztési hitelt vesz fel a város, összesen 29,991 millió forint értékben, kedvező feltételekkel. A hitelfelvétel szerepelt az idei költségvetésben. Három fejlesztéshez szükséges a külső forrás: a tanuszoda kísérő beruházási elemeihez (10 millió forint), az Aprajafalva óvoda energetikai rekonstrukciójához (9,91 millió forint) illetve a Szamos utcai útépítéshez (10 millió forint). A hitelek törlesztése 2020. márciusban jár le. A döntést egy tartózkodás mellett hozták meg.

Elfogadták a képviselő-testület második féléves munkatervét. Ebben többek között szerepel, hogy a közmeghallgatást november 30-án tartják.

Döntés született a Tolnai-holtágon történő iszapmentesítési kísérleti kezelésről. Erre a célra bruttó 845 ezer forintot szavazott meg a testület. Ebből a pénzből egy biológiai iszapmentesítéssel foglalkozó gödöllői cég a Déli-holtág egy kiválasztott kisebb próbaterületén végez kezelést idén. Ennek eredménye alapján születhet döntés egy esetleges későbbi átfogó iszapmentesítésről, a szükséges anyagi források megléte esetén.

Szociális tűzifa iránti igényt nyújt be az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bevonásával indított közfoglalkoztatási mintaprogram keretében. Ennek során mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak közötti állami tulajdonú külterületek tisztántartása folyamán kitermelt faanyagot szociális tűzifaként hasznosítják. A faanyag szállítását az önkormányzat vállalja.

A Tarr Kft. 2017. és 2019. között évi 1 millió forinttal támogatja a város kulturális programjait. Az ezzel kapcsolatos támogatási szerződést elfogadták a képviselők.

Az önkormányzat 9 millió forintot nyert pályázati úton az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz. Az ehhez szükséges eszközbeszerzésre nettó 1,7 millió forint, a szolgáltatás biztosításához nettó 4,9 millió forint áll rendelkezésre. A testület meghívásos eljárás során fogja kiválasztani, mely vállalkozás végezheti el a feladatot.

Hamarosan megkezdődhet a Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút beruházása. Az engedélyezési szakasz lerövidítése érdekében kivételes esetekben a tervezést és a kivitelezést is magába foglaló közbeszerzési eljárást lehet indítani. Ehhez szükség van egy jóváhagyásai terv elkészítésére, aminek becsült költsége 4 millió forint. A jóváhagyási terv elkészítőjét meghívásos eljárásban választják majd ki.
A testület döntött a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításáról is. Magát az eljárást a korábban kiválasztott tamási cég fogja lebonyolítani.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nők a családban és a munkahelyen című felhívásra, az Együtt Európáért Alapítvánnyal és a Magyar Női Unióval konzorciumban. A projekt elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelése, a munkavállalás megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés révén segíti a nőket, a családokat. A projekt várható összköltségvetése 183 millió forint, a támogatás 100 százalékos.

A már elnyert TOP-pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs szolgáltatások ellátóit is meghívásos eljáráson fogják kiválasztani – döntött a testület. A Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút kapcsán erre a célra 1, 74 milli forintot, az iskolaépületek energetikai korszerűsítése esetében 243 ezer forintot, a tolnai idősek napközije fejlesztése kapcsán 355 ezer forintot lehet fordítani.

A Thelena Kft-vel köt szerződést a város a Szamos és a Víztorony utca szilárd útburkolatának építésére. A beruházás becsült értéke a Szamos utca esetében bruttó 18 millió, a Víztorony utca esetében bruttó 13,5 millió forint. Egyelőre nem tudni, hogy mikorra készül el a két beruházás.

Önkormányzat
2018.01.30.

Pályázatok programokra, felújításokra

Önkormányzat
Pályázatok programokra, felújításokra
2018.02.14.

Testületi döntések
a január 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a január 25-ei ülésen
2018.02.16.

Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár